Vil du ringes op af os?

Udfyld formularen herunder - 

vi kontakter dig hurtigst muligt!

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Informationer

Information til kunde​r

​Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse ( SIS ) har givet Dansk Lækage Sporing Isotop tilladelse til at udføre lækagesporing med radioaktive stoffer. Kunden skal på forlangende have forevist den gældende tilladelse.

Der anvendes radioaktivt stof til lækagesporingsarbejdet. Undersøgelsen foregår ved, at tilsætte det radioaktive stof brom-82 opløst i vand cirkuleres i det utætte rørsystem under tryk, hvorved der siver lidt radioaktivt stof ud, der hvor lækagen er. Når rørsystemet er skyllet rent, vil der restere en ubetydelig mængde radioaktivt stof ved lækagestedet. Lækagen lokaliseres herefter ved brug af måleudstyr, der kan registrere stråling fra radioaktive stoffer.

Der må ikke være andre end lækagesporingsmedarbejdere til stede i det rum, hvor Br-82 tilsættes til doseringsapparatet. Beboere og andre må under lækagesporingen ikke opholde sig i rum, hvor det er muligt at komme i kontakt med det radioaktive stof. Adgangsvejen skal være ryddet for uvedkommende, mens Br-82 transporteres fra bilen til doseringsapparatet. Disse regler gælder alle, også håndværkere.

Der er ingen sundhedsmæssig risiko ved, at opholde sig i huset eller tappe vand efter endt lækagesporing. Ved undersøgelsens afslutning sikrer lækagesporingsmedarbejderen, at rørsystemet er skyllet rent. Den lille del af det radioaktive stof, der er tilbage omkring lækagestedet, forsvinder i løbet af kort tid og udgør ingen sundhedsskadelig risiko.

Ophugning og blotlæggelse af defekte rør må først foretages, når mængden af sporstof ved lækagestedet er under tilladte grænseværdier og sporingsmedarbejderen har givet grønt lys.

En beskrivelse af reglerne på området findes i >> vejledning om lækagesporing med Br-82 <<, som kan hentes på www.sis.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvelselse til SIS, tlf. 44 54 34 54 eller sis@sis.dk

Med venlig hilsen

Dansk Lækage Sporing Isotop

Information til reparatør

Information til den der skal udbedre lækagen.

Der har været anvendt radioaktivt stof til lækagesporingsarbejdet.

Ophugning og blotlæggelse af defekte rør må ikke ske før det tidspunkt, hvor radioaktiviteten på lækagestedet er mindre end 10 MBq. Frilægningen må først påbegyndes på tidspunkt, som

lækagesporingsvirksomheden har oplyst.

Der skal bæres handsker og overtrækstøj under arbejdet.

Der må ikke spises, drikkes og ryges under arbejdet.

Hænderne skal vaskes efter endt arbejde.

Radioaktivt affald fra ophugningen kan bortskaffes som almindeligt affald, når aktiviteten er under

0,01 MBq pr.kg. indtil da skal affaldet opbevares sikret mod tyveri. Affaldet skal mærkes med symbol

for ioniserende stråling, >> teksten << Br-82, dato for lækagesporingens udførelse, omtrentlig aktivitet

og beregnet dato for bortskaffelse.

Opbevaring og transport af affaldet skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som lækagesporingsvirksomheden har givet. Ved bortskaffelsen skal mærkningen fjernes eller på anden måde annulleres.

Hvis ophugningen først finder sted, når aktiviteten i affaldet vurderes at være under 0,01 MBq pr. kg.

affald, er der ingen restriktioner i forhold til opbevaring, mærkning og transport af affaldet.

Overholdes de nævnte sikkerhedsforanstaltninger, er det ikke forbundet med sundhedsmæssig risiko

at reparere lækagen.

En beskrivelse af reglerne på områder findes i >> Vejledning om lækagesporing med Br-82 << som kan hentes på

www.sis.dk

Dato for frilægning

Ca. aktivitet MBq

Dato for bortskaffelse

Med venlig hilsen

Dansk Lækage Sporing Isotop

Huskeliste ved trykprøvning af brugsvandsinstallation.

 1. Kontroller den synlige del af installationen for utætheder.
 2. Vandmåler eller vandstik demonteres.
 3. Tilslutninger til toiletter demonteres.
 4. Opvaske-/ vaskemaskiner frakobles.
 5. Koldvandstilgang til varmtvandsbeholder frakobles.
 6. Varmtvandstilgang ved varmtvandsbeholder frakobles.
 7. Cirkulationsledning ved varmtvandsbeholder frakobles.
 8. Ved evt. tvivl om installationsgenstande – frakobles.
 9. Installationen skylles med koldt vand i ca. 10 minutter.
 10. Installationen udluftes og trykprøvning kan starte.
 11. Efter endt reparation trykprøves.​

Huskeliste ved trykprøvning af varmeinstallationer.

 1. Kontrollere den synlige del af installationen.
 2. Fremløb og retur ved varmegiver frakobles.
 3. Vær særlig opmærksom på døde ledninger, garage eller liggende.
 4. Installationen skylles med koldt vand indtil fremløb og retur har samme temperatur som koldt vand.
 5. Installationen udluftes og kontrolleres / efterses for synlige utætheder.
 6. Installationen tilsættes det valgte tryk.
 7. Stabiliseringsperiode på ca. 10 til 20 minutter.
 8. Efter endt reparation trykprøves.​

Dansk Isotop Forening​

Kvalitet

​Firmainformation

DANSK LÆKAGESPORING ISOTOP ApS

CVR: 62411228

kontaktinformation